Chào bạn! Tôi là Hùng. Cảm ơn bạn đã truy cập trang web này. Đây là trang web thực hành trong quá trình tôi tham gia khóa học SEO tại đào tạo SEO Manager Trần Ngọc Thùy!

Doanh nghiệp nói gì về dịch vụ nộp thuế điện tử?

Dịch vụ nộp thuế điện tử giúp doanh nghiệp, cá nhân iết kiệm được khá nhiều thời gian, chi phí đi lại trong quá trình kê khai, nộp thuế… Việc cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, dịch vụ này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người nộp thuế mà còn cả với cơ quan thuế. Cùng xem doanh nghiệp nhận xét thế nào về dịch vụ nộp thuế điện tử trước thời hạn quyết toán […]

Continue Reading