CategoryTin tức

Juniper SRX4600 Services Gateway : Tổng quan

Tường lửa thế hệ tiếp theo SRX4600 hiệu suất cao cung cấp khả năng bảo vệ nhanh chóng, có thể mở rộng cho đám mây riêng của doanh nghiệp, mạng khuôn viên, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và viễn thông. Với tính năng phòng chống phần mềm độc hại tích hợp và bộ đầy đủ các dịch vụ thế hệ tiếp theo, SRX4600 được tối ưu hóa để cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán trên các […]

Continue Reading